Uygunluk Denetimi Özel Amaçlı Denetim Değerleme Hizmetleri Konkordato Mali Analiz Diğer Mali Denetimler
o   İç Kontrol Denetimi

o   Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması

o   Mevzuat Değişikliği İle Verilecek Diğer Denetimler

Şirketimiz, deneyimli denetim kadrosu ile hizmet verdiği şirketlerin yasal yükümlülüklerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz bağımsız denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz.

Denetimlerimiz, Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak yapılmakta ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

Düzenleyici kuruluşlara tabi olan müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;  ·    Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kapsamında bağımsız         denetimlerinin yapılması,

  ·    Türkiye Denetim Standartları (TDS), Enerji Piyasası Mevzuatı, Türk Vergi Mevzuatı, çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması.

Konkordato Sürecinde konkordatoya konu firma hazırladığı ön projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığını bağımsız denetim şirketimize sunar.
Şirketimiz, şirketin ön proje çalışmasında verdiği taahhüt ve bilgilerin uygulanabilirliğini sorgulamak adına konkordato finansal analiz raporu ve dayanakları olarak ifade edilen mali analiz raporunu büyük bir titizlikle yazmaktadır.

Şirketiniz için stratejik önemde kararlar alırken, bu kararların şirkete sağladığı katma değeri dikkatli bir şekilde analiz etmek gereklidir. Academyfc Bağımsız Denetim A.Ş. olarak ekibimiz değerleme alanında genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Değerleme çalışmasını ve geniş sektör bilgisi ile sizlere titizlikle en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

·Şirket Değerlemesi

Academyfc Bağımsız Denetim A.Ş. olarak bizler, şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları oluşturuyor ve yükümlülüklerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz için yol gösteriyoruz.

Şirketimiz, deneyimli denetim kadrosu ile hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporunda, müşterilerinin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz.

Denetimlerimiz, Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak yapılmakta ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir. Düzenleyici kuruluşlara tabi olan müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

.Şirket satın alımlarında, şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri,

.Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması,

.Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,

.Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması,

.Diğer özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri
Bağımsız Denetim
Academyfc Bağımsız Denetim A.Ş.

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Kadromuz İletişim
Bize Ulaşın
0532 626 44 88
Academyfc Bağımsız Denetim A.Ş. tecrübeli bir kadro ile yüksek kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.

Akademyfc, müşterilerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmakta, tespit edilen çözümlerin uyarlanmasında hızlı, doğru ve uluslararası kalitede hizmet sunmayı temel yaklaşım olarak benimsemektedir.

Miyonumuz; Academyfc Bağımsız Denetim A.Ş. olarak, misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru ve kaliteli hizmetlerle cevap vermek ve onları işortağı olarak görerek doğru, şeffaf ve hesap verilebilir bir finansal yapı içerisinde operasyonlarını sürdürebilmelerini sağlamak..

Vizyonumuz; Yüksek kalitede, güvenilir ve doğru bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır.